حجت الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی

دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  استادیار گروه حقوق  
تلفن محل کار و فاکس: 05132218990 نشانی: حرم مطهر،دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد
.«بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»
رساله دکترا
.«غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»
کتاب
.کتاب «شرط ذخیره مالکیت» ـ انتشارات به نشر ـ بهار 1395
مقالات
.«بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت» ـ مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1389، شماره 14
.«شرط خیار در عقد ضمان» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1390، شماره4
.«ضمانت اجرای ناشی از نقض شرط» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391، شماره 5
.«تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1391، شماره6
.مقاله «مبدا محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری» کنفرانس بین المللی «تحول نوین در علوم انسانی» کشور مالزی
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1386
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1388
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دروس تدریسی
 • کفایه الاصول
 • مکاسب
 • رسائل
 • شرح لمعه
 • اصول فقه
 • حقوق مدنی 1، 2، 3، 5 و 6.
 • حقوق تجارت 1، 2، 3 و 4.
 • قواعد فقه
 • حقوق خانواده ارشد
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه شهید مطهری مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه پیام نور واحد مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
 • دفتر تبلیغات اسلامی واحد مشهد مقدس.
 • برخی مدارس علمیه مشهد.
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت»

رساله دکترا

 • «غرامت و خسارت ناشی نقض تعهد در قراردادهای سرمایه گذاری با تکیه بر رویه داوری های ایکسید»

کتب

 • کتاب «شرط ذخیره مالکیت» ـ انتشارات به نشر ـ بهار 1395

مقالات

 • «بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت» ـ مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1389، شماره 14
 • «شرط خیار در عقد ضمان» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1390، شماره4
 • «ضمانت اجرای ناشی از نقض شرط» ـ مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391، شماره 5
 • «تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، پاییز و زمستان 1391، شماره6
 • مقاله «مبدا محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری» کنفرانس بین المللی «تحول نوین در علوم انسانی» کشور مالزی

نسخه قابل چاپ