اطلاعیه ها


ردیف عنوان اطلاعیه قسمت سازمانی موضوع
1 تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92 آموزش
2 جدول امتحانات آموزش
3 برنامه انتخاب واحد ترم دوم آموزش
4 اطلاعیه جزئیات تغییر سامانه تغذیه(سلف) معاونت فرهنگی تغییر سامانه تغذیه
5 زمان بندی فعال سازی کارتهای تغذیه دانشجویان مرکز فناوری اطلاعات زمان بندی فعال سازی
6 راهنمای رزور غذا در سامانه جدید تغذیه مرکز فناوری اطلاعات راهنمای رزرو غذا
7 اطلاعیه های مربوط به استعدادهای درخشان بنیاد ملی نخبگان