آقایان قانع، نیکبخت، رنجبر و آیت الله علم الهدی
 
9:30
 
رواق امام خمینی (ره)
 
آقای عارف
 
11:50
 
رواق امام خمینی (ره)
 
آقایان اکبری، سید آبادی و بیوکافی
 
18:00
 
رواق امام خمینی (ره)
 

پرتال جـامع آستـان قـدس رضـوی

  معین_الضعفاآرشیو
  اي حرمت ملجأ درماندگان

  اي حرمت ملجأ درماندگان
  فرستنده: رسول علیزاده

   

  حال و هوای حرم امام مهربانی ها
  فرستنده: H.Azad

  وقت سلام

  وقت سلام
  فرستنده: مسعود نوذری

  وقت سلام

  وقت سلام
  فرستنده: مجتبی چنارانی

  .All rights reserved by Astan Quds Razavi

  تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.