پوشش خبری جشن های مردمی زیر سایه خورشید

مرکز اسلامی فرانکفورت به شمیم رضوی معطر شد

مرکز اسلامی فرانکفورت به شمیم رضوی معطر شد

همزمان با شب فرخنده‌میلاد کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خادمان بارگاه منور رضوی، مرکز اسلامی فرانکفورت آلمان به عطر پرچم حرم رضوی متبرک شد.